Cultuurfonds Rumpt

Rumpt is een mooi dorp met een hechte samenhang. Veel inwoners zijn actief bij het dorpsleven betrokken. De verschillende verenigingen, het jaarlijkse dorpsfeest en vele andere activiteiten bewijzen dit. Het dorpshuis Albertine, dat een centrale plaats inneemt in het dorp, speelt hierin vaak een belangrijke rol.

Een eeuw geleden gaf de vermogende Albertine van Kessel met een schenking de aanzet tot de bouw van het dorpshuis. Wat zou het mooi zijn het voorbeeld te volgen in in Rumpt een lokaal cultuurfonds op te richten om het dorpsleven te blijven steunen... Dat gaan we doen met Cultuurfonds Rumpt!

Het gaat erom dat we samen bijzondere projecten mogelijk gaan maken, die anders niet van de grond komen omdat ze geen overheidssteun krijgen. Denk aan bijzondere concerten of voorstellingen en tentoonstellingen, herstel en behoud van cultuurhistorie, of het beschermen van de geschiedenis en het landschap met educatieprojecten.

Als er € 100.000 bijeen wordt gebracht kan er de komende twintig jaar jaarlijks € 5.000 worden gegeven aan lokale projecten. Hiervoor doen we een beroep op inwoners, bedrijven en anderen die het dorp Rumpt en de cultuur een warm hart toedragen. Bijdragen kan met een eenmalige gift, een periodieke schenking of met een nalatenschap. 

Wilt u ook iets teweeg brengen voor de lokale cultuur in Rumpt? Geef dan aan Cultuurfonds Rumpt!


Albertine van Kessel

Lees meer Lees minder
Bekijk alle

Start zelf een actie of doe mee met uw team, uw collega’s, uw klas, uw kookclub of bijvoorbeeld uw popkoor. Kijk hieronder voor inspirerende acties van anderen.